4. Underhåll till barn

I det här avsnittet av Jämställdhetspodden får vi höra Anna Singer, professor i civilrätt, särskilt familjerätt, vid Uppsala universitet, berätta om regleringen för underhåll till barn. Barn som bor med ensamstående mammor lever ofta i ekonomisk utsatthet, trots att det finns möjligheter att genom rättsliga medel öka stödet till barnet och indirekt även till mamman. Frågan som kvarstår är varför det trots detta är så svårt för ensamstående mammor att förbättra sina barns ekonomiska situation.

Klicka här för att komma till iTunes.

 

Källor:

Rättsfall:

Mål om underhåll vid växelvis boende som avgjordes av HD den 19 november 2013. Det har ännu inte fått något NJA-nummer men kommer att publiceras i NJA 2013.

Offentligt tryck:

SOU 2011:51 “Forsatt föräldrar – om ansvar, ekonomi, samarbete för barnets” som innehåller en mängd intressant information om underhåll till barn.

Litteratur:

Singer, Anna, Barnets bästa: Om barns rättsliga ställning i familj och samhälle, uppl. 6 (Kapitel 5)