Jämställdhetspodden Trailer

Här kommer inom kort en podcastserie som syftar till att sprida vetenskap och kunskap om grundläggande strukturer i vårt samhälle och hur dessa skapar skillnader mellan kvinnor och män. I korta och koncisa avsnitt behandlar akademiker, professorer, yrkesverksamma personer och andra experter olika ämnen ur ett jämställdhetsperspektiv. Avsnitten finns tillgängliga här, på iTunes och i Podcaster-appen.