Om Jämställdhetspodden

Jämställdhetspodden är en podcastserie som syftar till att sprida vetenskap och kunskap om grundläggande strukturer i vårt samhälle och hur dessa skapar skillnader mellan kvinnor och män. I korta och koncisa avsnitt behandlar akademiker, professorer, yrkesverksamma personer och andra experter olika ämnen ur ett jämställdhetsperspektiv.

Avsnitten finns även tillgängliga på iTunes, i Podcaster-appen och i Podomatic. 

Jämställdhetspodden produceras av Anton Kántor, Giulia Burman, Hedvig af Sandeberg, Pernilla Söderblom, Sara Götesson, Shahrzad Fazeli. Vi driver den här podcasten som ett ideellt och partipolitiskt obundet projekt.

Kontakta oss: jamstalldhetspodden@gmail.com