5. Löneskillnader mellan akademiker

I det här avsnittet berättar Maria Skalin, projektledare på fackförbundet JUSEK, om löneskillnader mellan akademiker, om vad dessa skillnader kan bero och om hur föräldraförsäkringen är ett verktyg som kan användas för att uppnå förändring. Löneskillnader förklaras ofta genom att män har en viss typ av yrken och kvinnor en annan, med sinsemellan olika lönestrukturer. En analys av Juseks lönestatistik visar emellertid att löneskillnaderna mellan kvinnor och män är lika stora bland akademiker som i Sverige i stort och att de existerar bland alla sektorer och befattningar.

Källor:

Rapporter:

En föräldraförsäkring på lika villkor

Artiklar:

Förändrad föräldraförsäkring minskar löneskillnaderna

Debatt: Så ojämlik är lönen när ekonomer gör karriär

 

One thought on “5. Löneskillnader mellan akademiker

Comments are closed.