8. Kvinnors rösträtt och framåt

I det här avsnittet av Jämställdhetspodden träffar vi Yvonne Hirdman som är professor emeritus i historia vid Stockholms universitet, tidigare professor i kvinnohistoria. Vi förhör oss om hur utvecklingen av kvinnors rättigheter har sett ut sedan början av 1900-talet. Vad hände egentligen när kvinnor fick rösträtt och hur förändrade det det politiska landskapet i Sverige?

Källor samt övriga litteraturtips:

 

Rösträtten:

Ebba Berling Åselius, Rösträtt med förhinder. Rösträttsstrecken i svensk politik 1900-1920, 2005

Christina,Florin Kvinnor får röst, 2005

Barbro Hedvall, , Vår rättmätiga plats: om kvinnornas kamp för rösträtt, 2011

Josefin Rönnbeck, Politikens genusgränser : den kvinnliga rösträttsrörelsen och kampen för kvinnors politiska medborgarskap 1902-1921, 2004

Första världskriget:

Madelene Lidestad, Uppbåd, uppgifter, undantag : Om genusarbetsdelning i Sverige under första världskriget, 2005

Konsumtion – film, smink:

Karin Åmossa,Du är NK! : Konstruktioner av yrkesidentiteter på varuhuset NK ur ett genus- och klassperspektiv 1918-1975, 2004

Orsi Huss, Drömmars värde. Varuhus och lotteri i svensk konsumtionskultur 1897-1939, 2004

Johan Söderberg,Röda läppar och shinglat hår. Konsumtionen av kosmetika i Sverige 1900-1960, 2007

Teresése Andersson, Beauty Box: Filmstjärnor och skönhetskultur i det tidiga 1900-talets Sverige. 2006 (2008).

Eva Blomberg, Vill ni se en stjärna? Kön, kropp och kläder i Filmjournalen 1919-1953, 2006

Lönearbete:

Yvonne Hirdman, Med kluven tunga. LO och genusordningen ,2001 (1998)

Ulla Wikander, Lynn Karlsson,Kvinnoarbete och könssegregering i svensk industri 1870-1950 : tre uppsatser, Uppsala papers in economic history. Research report 9 1985

Ylwa Waldemarson, “Kön, Klass och statens finanser – en historia om statligt arbetsgivarskap och statsanställda kvinnor 1870-1925″, i I statens tjänst. Statlig arbetsgivarpolitik och fackliga strategier 1870-1930, 1996

Renée Frangeur,Yrkeskvinna eller makens tjänarinna – striden om yrkesrätten för gifta kvinnor i mellankrigstidens Sverige, 1998

Silke Neunsinger,Die Arbeit der Frauen – die Krise der Männer. Die Erwerbstätigkeit verheirateter Frauen in Deutschland und Schweden 1919-1939, 2001

Ann Sofie Ohlander,Staten var en man..? Kvinnor och män i statens tjänst i historien, Utvecklingsrådet inom den statliga sektorn, 2000

Lena Sommestad, Från mejerska till mejerist : en studie av mejeriyrkets maskuliniseringsprocess, 1992

Idrott:

Pia Lundquist-Wanneberg, Kroppens medborgarfostran. Kropp, klass och genus i skolans fysiska fostran 1919-1962 2004

Sexualpolitik:

Inte ett ord om kärlek. Äktenskap och politik i Norden ca 1850-1930, red. Kari Melby, Anu Pylkänen, Bente Rosenbeck Christina Carlsson Wetterberg, 2006

Elisabeth Elgán, “En far till var kvinnas barn?: politik och debatt angående män, kvinnor och oäkta barn i Sverige och Frankrike vid seklets början”, i Historisk tidskrift nr 4 1990

Helena Bergman, Att fostra till föräldraskap.Barnavårdsmän, genuspolitik och välfärdsstat 1900-1950, 2003

Lena Lennerhed, Sex i folkhemmet : RFSUs tidiga historia, 2002Kristina,Fjelkestam, Ungkarlsflickor, kamrathustrur och manhaftiga

lesbianer. Modernitetens litterära gestalter i mellankrigstidens Sverige,

2001

Utbildning:

Marie Nordström, Pojkskola, Flickskola, Samskola – Samundervisningens

utveckling i Sverige 1866-1962

Lena Eskilsson, Drömmen om kamratsamhället. Kvinnliga medborgarskolan på Fogelsta 1925-35, 19xx.

Ulrika Knutsson, Kvinnor på gränsen till genombrott. Grupporträtt av

Tidevarvets kvinnor, 2004

Ulla Isaksson & Erik Hjalmar Linder, Elin Wägner. Dotter av moder jord 1922 -1949, 1980

Hjördis Levin, En radikal herrgårdsfröken. Elisabeth Tamm på Fogelstad – liv och verk, 2003

Ada Nilsson, Barrikaden valde oss. 25 år med en kämpande förenings historia, 1940

Politik:

Gunnela Björk, Att förhandla sitt medborgarskap: kvinnor som kollektiva politiska aktörer i Örebro 1900-1950, 1999

Kjell Östberg,Efter rösträtten: kvinnors utrymme efter det demokratiska genombrottet, 1997
Stina Nicklasson, Kvinnors väg till fullvärdigt medborgarskap, 1997-

Gunnel Karlsson,Från broderskap till systerskap. Det socialdemokratiska kvinnoförbundets kamp för inflytande och makt i SAP ,1996

Camilla Norrbin, En kollektivbiografisk studie över de kvinnlgia riksdagsledamöterna under tvåkammarriksdagens tid 1922-1970, 2004

Socialpolitik:

Yvonne Hirdman, Att lägga livet tillrätta. Studier i svensk folkhemspolitik, 1989 (2010 )

Yvonne Hirdman, Det tänkande hjärtat. Boken om Alva Myrdal, 2006

Ann-Katrin Hatje, Befolkningsfrågan ioch välfärden. Debatten om familjepolitik och nativitetsökning under 1930- och 1940-talen, 1974

Ann-Sofie Ohlander, More Children of Better Quality? Aspects on Swedish Population Policy in the 1930s, 1980

Eva Ekstrand, Kaj Anderssons Morgonbris : kvinnopress, trettiotal och längtan efter fri tid.. 2007

Margareta,Lindholm, Elin Wägner och Alva Myrdal: En dialog om kvinnorna och samhället, 1992

Iréne Andersson, Kvinnor mot krig. Aktioner och nätverk för fred 1914–1940,

2001

Karin Carlsson, Den tillfälliga husmodern, den sociala hemhjälpens historia, 2014

Andra världskriget:

Kerstin Abukanfusa, , Beredskapsfamiljernas försörjning. Krigsfamiljebidragen i teori och praktik, 1975

Nina Almgren, Kvinnorörelsen och efterkrigsplaneringen: Statsfeminism i svensk arbetsmarknadspolitik under och kort efter andra världskriget, 2006

Maria, Brück, “Den svenska lottarörelsen”, i Lottorna i samhällets tjänst, 1984

Johanna Overud, I beredskap med fru Lojal. Behovet av kvinnlig arbetskraft i Sverige under andra världskriget, 2005

Allmänt:

Kvinnor mot kvinnor. Om systerskapets svårigheter. Red Christina Florin, Lena Sommestad, Ulla Wikander, 1999.

Yvonne Hirdman, Gösta och genusordningen. Feministiska betraktelser, 2007

Yvonne Hirdman, Genus. Om det stabilas föränderliga former, Liber 2001, 2006

Yvonne Hirdman, Den socialistiska hemmafrun och andra kvinnohistorier, 1992

 

One thought on “8. Kvinnors rösträtt och framåt

Comments are closed.