Kvinnor och män i statistiken

I det här avsnittet av Jämställdhetspodden får vi höra Lena Bernhardtz från Statistiska Centralbyrån berätta om hur det ligger till med jämställdhetsstatistiken i Sverige.

Observera att Lenas svar på vilka siffror i jämställdhetsstatistiken som hon tycker är viktigast är hennes personliga åsikter och ska inte tillskrivas SCB.

Klicka här för att komma till iTunes.

 

Källor:

SCBs Jämställdhetssida
Här hittar du alla indikatorer och fördjupningar som behövs för att få en rättvis bild av hur vårt samhälle ser ut: http://www.scb.se/jamstalldhet/

”Kvinnors inkomster släpar efter hela livet”
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Kvinnors-inkomster-slapar-efter-hela-livet/

På tal om kvinnor och män – Lathund om jämställdhet 2012
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0201_2012A01_BR_X10BR1201.pdf