IMG_0256

Vad är Nordiskt Forum 2014?

I veckans avsnitt är siktet inställt på Nordiskt Forum 2014, den stora nordiska jämställdhetskonferensen som hålls i Malmö 12-15 juni. Vi får höra Stéphanie Thögersen och Sepideh Shahrokhi från Sveriges Kvinnolobby berätta för oss om vad konferensen är och innebär, om hur idén kom till och vad syftet med konferensen är. Är du också nyfiken på vilka som kommer till Nordiskt Forum och på att höra om allt annat spännande som programmet är späckat med? Då är det här ett avsnitt för dig!

Den nordiska kvinnorörelsen bjuder in till Nordiskt Forum Malmö 2014 – New Action on Women’s Rights. Konferensen är en fortsättning på de nordiska konferenser som hölls i Oslo 1988 och i Turku (Åbo) 1994. De samlade tusentals aktivister, organisationer, politiker och andra aktörer som diskuterade både nationella och internationella kvinnopolitiska frågor och strategier. De resulterade i konkreta förslag för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män.

Nordiskt Forum Malmö 2014 är en framåtsyftande kraftsamling för att manifestera vår beslutsamhet att tillsammans utveckla ett jämställt samhälle där kvinnor har fulla mänskliga rättigheter, i Norden, i Europa och internationellt.

Sveriges Kvinnolobby är en partipolitiskt obunden och ideellt verksam paraplyorganisation för svensk kvinnorörelse. Under paraplyet finns 41 medlemsorganisationer som arbetar för att stärka kvinnors position i samhället.

Sveriges Kvinnolobbys arbete vilar på feministisk grund. Vi verkar för kvinnors fulla mänskliga rättigheter i ett jämställt samhälle. All vår verksamhet utgår från FN:s Kvinnokonvention (CEDAW) och Beijing Platform for Action, samt EU:s verksamhet rörande kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Läs mer om dessa dokument och plattformar i vänsterspalten.

IMG_0185

4. Underhåll till barn

I det här avsnittet av Jämställdhetspodden får vi höra Anna Singer, professor i civilrätt, särskilt familjerätt, vid Uppsala universitet, berätta om regleringen för underhåll till barn. Barn som bor med ensamstående mammor lever ofta i ekonomisk utsatthet, trots att det finns möjligheter att genom rättsliga medel öka stödet till barnet och indirekt även till mamman. Frågan som kvarstår är varför det trots detta är så svårt för ensamstående mammor att förbättra sina barns ekonomiska situation.

Klicka här för att komma till iTunes.

 

Källor:

Rättsfall:

Mål om underhåll vid växelvis boende som avgjordes av HD den 19 november 2013. Det har ännu inte fått något NJA-nummer men kommer att publiceras i NJA 2013.

Offentligt tryck:

SOU 2011:51 “Forsatt föräldrar – om ansvar, ekonomi, samarbete för barnets” som innehåller en mängd intressant information om underhåll till barn.

Litteratur:

Singer, Anna, Barnets bästa: Om barns rättsliga ställning i familj och samhälle, uppl. 6 (Kapitel 5)

1513717_10152399692955708_5604632959615656654_n

3. Kvinnors konventionsrättigheter

I det här avsnittet av Jämställdhetspodden får vi höra Gertrud Åström, ordförande för Sveriges Kvinnolobby, berätta om kvinnors konventionsrättigheter. Vilka är egentligen de internationella jämställdhetspolitiska målen? Avsnittet tar sin början i efterkrigstidens FN, där de första folkrättsliga dokumenten rörande kvinnors grundläggande mänskliga fri- och rättigheter börjar framarbetas. Utifrån detta introducerar Gertrud Åström oss för CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women), på svenska kallad kvinnokonventionen, samt Pekingplattformen, som båda är viktiga instrument i arbetet mot att uppnå jämställdhet både i Sverige och internationellt.

Den nordiska kvinnorörelsen bjuder in till Nordiskt Forum Malmö 2014 – New Action on Women’s Rights. Konferensen är en fortsättning på de nordiska konferenser som hölls i Oslo 1988 och i Turku (Åbo) 1994. De samlade tusentals aktivister, organisationer, politiker och andra aktörer som diskuterade både nationella och internationella kvinnopolitiska frågor och strategier. De resulterade i konkreta förslag för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män.

Nordiskt Forum Malmö 2014 är en framåtsyftande kraftsamling för att manifestera vår beslutsamhet att tillsammans utveckla ett jämställt samhälle där kvinnor har fulla mänskliga rättigheter, i Norden, i Europa och internationellt.

Sveriges Kvinnolobby är en partipolitiskt obunden och ideellt verksam paraplyorganisation för svensk kvinnorörelse. Under paraplyet finns 41 medlemsorganisationer som arbetar för att stärka kvinnors position i samhället.

Sveriges Kvinnolobbys arbete vilar på feministisk grund. Vi verkar för kvinnors fulla mänskliga rättigheter i ett jämställt samhälle. All vår verksamhet utgår från FN:s Kvinnokonvention (CEDAW) och Beijing Platform for Action, samt EU:s verksamhet rörande kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Läs mer om dessa dokument och plattformar i vänsterspalten.

GERTRUD ÅSTRÖM
ORDFÖRANDE

Gertrud Åströms yrkesverksamma liv har mest handlat om jämställdhetsfrågor i form av utredningar, studier, utvecklingsarbete och en stor mängd föreläsningar.

Hennes senaste utredning är Jämställdhetspolitiska utredningen där det nuvarande övergripande jämställdhetspolitiska målet arbetades fram. Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt egna liv, vilket även är Gertrud Åströms utgångspunkt för arbetet i Sveriges Kvinnolobby. För att detta mål ska bli verklighet behövs en stark kvinnorörelse.

Källor:

CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women), på svenska kallad Kvinnokonventionen
SOU 1975:58 Målet är jämställdhet. En svensk rapport med anledning av FN:s kvinnoår
Kvinnor, fred och säkerhet

På tal om kvinnor och män – Lathund om jämställdhet 2012
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0201_2012A01_BR_X10BR1201.pdf

IMG_9902

2. Om pensioner

I det här avsnittet av Jämställdhetspodden får vi höra Margareta Brattström, professor i civilrätt vid Uppsala universitet, berätta om hur det svenska pensionssystemet ser ut idag och hur detta generellt och statistiskt sett får olika utfall för kvinnor och män.

Beslut som fattas gemensamt inom familjen innebär ofta att det är kvinnor som tar ut en större del av föräldraledigheten, som i större utsträckning jobbar deltid och som står för den största delen av det oavlönade arbetet i hemmet. Dessa gemensamma beslut får dock individuella konsekvenser för vilken pension man har rätt till senare i livet.

Klicka här för att komma till iTunes.

Källor:

Min pension
Klicka här för att läsa mer om din pension och om hur du räknar ut din pension: www.minpension.se

10294257_10152370621745708_1493599794126869351_n

Kvinnor och män i statistiken

I det här avsnittet av Jämställdhetspodden får vi höra Lena Bernhardtz från Statistiska Centralbyrån berätta om hur det ligger till med jämställdhetsstatistiken i Sverige.

Observera att Lenas svar på vilka siffror i jämställdhetsstatistiken som hon tycker är viktigast är hennes personliga åsikter och ska inte tillskrivas SCB.

Klicka här för att komma till iTunes.

 

Källor:

SCBs Jämställdhetssida
Här hittar du alla indikatorer och fördjupningar som behövs för att få en rättvis bild av hur vårt samhälle ser ut: http://www.scb.se/jamstalldhet/

”Kvinnors inkomster släpar efter hela livet”
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Kvinnors-inkomster-slapar-efter-hela-livet/

På tal om kvinnor och män – Lathund om jämställdhet 2012
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0201_2012A01_BR_X10BR1201.pdf

IMG_9736

Jämställdhetspodden Trailer

Här kommer inom kort en podcastserie som syftar till att sprida vetenskap och kunskap om grundläggande strukturer i vårt samhälle och hur dessa skapar skillnader mellan kvinnor och män. I korta och koncisa avsnitt behandlar akademiker, professorer, yrkesverksamma personer och andra experter olika ämnen ur ett jämställdhetsperspektiv. Avsnitten finns tillgängliga här, på iTunes och i Podcaster-appen.